Nhà máy bánh kẹo biscafun

02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú , Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

T: +84 255.3726.726  F:+84 255.3811.274

E: info@biscafun.com.vn W: www.biscafun.com.vn

FORM LIÊN HỆ - GÓP Ý:

Nhà máy bánh kẹo biscafun

02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú , Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

T: +84 255.3726.726  F:+84 255.3811.274

E: info@biscafun.com.vn W: www.biscafun.com.vn

TOP