Nhà máy Bánh kẹo Biscafun

02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú , Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

T: +84 255.3726.726  

E: info@biscafun.com.vn W: www.biscafun.com.vn

 

FORM LIÊN HỆ - GÓP Ý:

Nhà máy Bánh kẹo Biscafun

02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú , Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

T: +84 255.3726.726  

E: info@biscafun.com.vn W: www.biscafun.com.vn

 

TOP